Missie | Visie

Missie
Het verbeteren van de positie van de beroepsgroep in het algemeen en van de onderlinge verbinding tussen fysiotherapeuten.

Visie
Fysiotherapeuten staan door sterke onderlinge verbondenheid samen sterk.

Doelen

  1. Elkaar informeren over ontwikkelingen binnen ons vak, m.n. gericht op bedrijfsvoering, contracteren, CAO-ontwikkleingen, onze positie t.o.v. de zorgverzekeraars, de positionering van ons vak in algemene zin.

  2. Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel onder de fysiotherapeuten in Nederland. Meer eenheid uitstralen, zodat we samen op kunnen lopen en samen sterker kunnen staan.

Actiegroep Fysiotherapie 1 jaar

Talking Physio in gesprek met Actiegroep

Talking Physio Seizoen 2 met vandaag, 9 november 2018, Brenda van Gent en Marcel Pool van de actiegroep fysiotherapie als gastsprekers aan tafel. Hierbij gaat het o.a. de behandelindex, de tarieven, de landelijke actiedagen en het 1 jarig bestaan van de Actiegroep Fysiotherapie.

Bekijk de uitzending

Dit is de officiele website van Actiegroep Fysiotherapie. Naast de website is de Actiegroep enorm actief op Facebook en Twitter. Inmiddels zijn er 12.000 fysiotherapeuten betrokken!

Aanmelden voor GRATIS nieuwsbrief

Regelmatig worden door de Actiegroep Fysiotherapie zogenaamde updates doorgestuurd. Zo bent u snel op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u deze updates wilt ontvangen, geeft u zich dan op voor onze GRATIS nieuwsbriefservice. Uiteraard respecteren we uw privacy.

Ga naar de contactpagina!

Van harte ondersteund door

Deze website én het logo zijn ontworpen, gebouwd en gratis ter beschikking gesteld aan Actiegroep Fysiotherapie door Phytalis | InFysio.

Phytalis | InFysio is zeer betrokken bij de fysiotherapie en ondersteunt de actiegroep, praktijkhouders en fysiotherapeuten van harte in de dagelijkse onder druk staande praktijkvoering.

marcom@phytalis.nl
www.phytalis.nl | www.infysio.nl