Update 9 december

09 december 2018

Deze afgelopen week stond in het teken van rayonbijeenkomsten van het KNGF en de dag voor de fysiotherapie.

Donderdag middag was onze collega Anita Betten namens fysiocollectief Amsterdam te horen bij Ruud de Wild NPO radio 2. Tevens was er vrijdag een paginagrote advertentie en een artikel geplaatst in het Parool. Dit heeft ook weer bijgedragen aan het bereiken van zeer veel zorgconsumenten. Zij worden op deze wijze steeds bewuster gemaakt dat er overstapweken zijn en krijgen hulp bij het kiezen in de polisjungle.

Vrijdagavond waren we uitgenodigd om mee te denken over ontwikkelingen in het rayon en plannen van het KNGF. Samen met diverse sleutelfiguren uit de regio's hebben we gesproken over onder andere de regionalisering, bekostiging en toekomst van ons vak. We sloten af met concrete tips voor het KNGF, daar kunnen zij mee verder.

Zaterdag 8 december Dag van de Fysiotherapeut in de Brabanthallen.
We aren aanwezig bij de dag vand e fysiotherapeut op 8 december in Den Bosch. Veel spanning vooraf omdat we onze stand zo mooi mogelijk wilden aankleden, maar bepaalde artikelen niet op tijd klaar waren. Met vereende krachten en enige flexibiliteit is het toch gelukt om alles te doen slagen!

Fysio in beeld
Tijdens de opening was er de uitreiking van de Fysio in Beeld prijs. De actiegroep was genomineerd. Wij stonden op het podium en hoorden daar dat de prijs naar Ingrid Kempinski ging. We waren zeer tevreden over deze uitslag en gunnen haar de prijs.
Er waren die dag 1800 collega's aanwezig. Er kwamen veel mensen langs bij onze stand op het ontmoetingsplein. We hebben veel verhalen gehoord. Sommige zeer schrijnend, andere motiverend. Al met al weer veel inspiratie opgedaan om het komende jaar mee aan de slag te kunnen.

Een overdenking na het afgelopen jaar:
Van onze patiënten verwachten we dat ze zelf initiatief nemen om gezondheid en welzijn te verbeteren. Als therapeuten coachen en faciliteren we dit proces. Om ons vak en de zorg in z’n geheel weer “gezond” te maken moeten we ook zelf initiatieven nemen om dit voor elkaar te krijgen. Dit vraagt om een proactieve houding en dat hebben we laten zien met onze #samensterk en
#actiefysio beweging. Met:

  • Nu al ruim 12.000 collega’s op het FB-platform
  • Nu ook een website waarbij FB-loze collega’s een nieuwsbrief kunnen ontvangen.
  • Een actieve Breukelen-overleggroep en een actieve Twittergroep.
  • Goede samenwerking met het KNGF.
  • Met goede connecties en een goede lobby bij verschillende politieke partijen.
  • Met samenwerkingsverbanden met andere actiegroepen binnen de medische en paramedische sector.
  • Met connecties binnen VWS, de ACM en bij zorgverzekeraars
  • En met 2 trotse en gemotiveerde kartrekkers!

Zo lang we goed blijven samenwerken, met elkaar blijven communiceren, gebruik blijven maken van elkaars kwaliteiten en actief blijven dan kunnen we met elkaar echt wat teweeg brengen. Het afgelopen jaar heeft al laten zien dat er zoveel kwaliteit in de groep zit en dat we eindeloos gebruik kunnen maken van elkaars kennis, vaardigheden en talenten.

Laten we niet eindeloos afwachten tot het van bovenaf geregeld wordt. Wel afstemmen en samenwerken natuurlijk, maar eerst zelf het initiatief nemen en in beweging komen. Zoek elkaar weer op, deel je frustraties, maar vooral ook je passies, leer van elkaar, deel en inspireer elkaar. Op deze manier geef je kleur aan je vak. Niet alleen voor de punten, maar vooral omdat het leuk is om samen met je collega’s te werken aan duurzame verandering. Dit kan op micro- , meso- of op macro-niveau. Er zijn al genoeg voorbeelden waarbij dat al prima lukt.

De komende week staat een volgende bijeenkomst met de andere actiegroepen uit de eerstelijn gepland. Hier gaan we verdere plannen maken om de politiek te bewegen richting een gezonder zorgklimaat. #wijzijndezorg

Zondag 16 december overleggroep komt bij elkaar
Zondag 16 december komt de overleggroep weer bij elkaar om plannen te maken. We willen ook de kartrekkers van de diverse regionale actiegroepen uitnodigen om erbij aanwezig te zijn. Mocht je nog geen uitnodiging gehad hebben, voel je even goed vrij om namens jouw regio aanwezig te zijn. Je bent welkom om 14 uur in het vd Valk hotel Breukelen.

Vanuit de Twittergroep:
-Zilveren Kruis en de Friesland voegen administraties samen, dit heeft geen consequenties voor 2019
-zorgverzekeraars adverteren nog altijd met “modules aanzetten” en grote budgetten fysiotherapie, maar geven niet aan dat de fysio maar 7-9 behandelingen mag geven om niet in de problemen te komen (IZZ bijv wist dit tot voor kort echt niet…..)
-in 13 jaar is de zorgverzekering 75% duurder geworden, LANG LEVE DE MARKTWERKING…… ;-(
-de registratie bij de BIG gaat in op de dag van herregistratie, quanto costa E85,-. Dit terwijl je wordt gevraagd op tijd te herregistreren, dit wordt een verdienmodelletje voor VWS
-NZA verzaakt toezicht te houden op zorgverzekeraars en zorgaanbieders die kadootjes geven van gemeenschapsgeld/zorggeld en moet hier door andere zorgverleners/media op gewezen worden
-Fysiotherapie Collectief Amsterdam is bij NPO radio 2, Ruud de Wild, en krijgt een groot artikel in het Parool. Chapeau
-5 min registratie voor verpleegkundigen vervalt, nu voor fysiotherapeuten nog verlaging van de administratie druk…..
-verschillende ziekenhuizen hebben budget problemen voor klanten van Achmea en VGZ, ook CZ wordt genoemd
-ZKA en VGZ jokken dat er een tariefsverhoging is geweest voor fysiotherapie, er wordt nog om bewijzen gevraagd…. Annie van het wegteam van VGZ is er mee bezig…….
-Corpus Mentis zoekt, alleen VANDAAG NOG INSCHRIJVEN, nog praktijken die kunnen/willen meedoen met het COPD onderzoek. Voor info kun je je melden bij Martin Keesenberg!

groet,
Natascha #actiefysiotwitter

Dit is de officiele website van Actiegroep Fysiotherapie. Naast de website is de Actiegroep enorm actief op Facebook en Twitter. Inmiddels zijn er 12.000 fysiotherapeuten betrokken!

Aanmelden voor GRATIS nieuwsbrief

Regelmatig worden door de Actiegroep Fysiotherapie zogenaamde updates doorgestuurd. Zo bent u snel op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u deze updates wilt ontvangen, geeft u zich dan op voor onze GRATIS nieuwsbriefservice. Uiteraard respecteren we uw privacy.

Ga naar de contactpagina!

Van harte ondersteund door

Deze website én het logo zijn ontworpen, gebouwd en gratis ter beschikking gesteld aan Actiegroep Fysiotherapie door Phytalis | InFysio.

Phytalis | InFysio is zeer betrokken bij de fysiotherapie en ondersteunt de actiegroep, praktijkhouders en fysiotherapeuten van harte in de dagelijkse onder druk staande praktijkvoering.

marcom@phytalis.nl
www.phytalis.nl | www.infysio.nl