Update 4 november 2018

04 november 2018

Ik gebruik deze ruimte om alle 11.715 volgers van onze Facebookgroep op de hoogte te houden van de activiteiten van de actiegroep.Uiteraard zijn er veel meer collega's actief, dan alleen de 'overleggroep Breukelen'. Iedereen is vrij om dit zelf kenbaar te maken in de groep. Ik kan deze informatie alleen schrijven vanuit onze eigen ervaringen. Dit betekent uiteraard niet dat de acties van anderen minder belangrijk zijn, of dat iemand zich gepasseerd hoeft te voelen. Dat is nooit onze de bedoeling.

De actiegroep is van, met èn door elkaar zo groot en invloedrijk geworden. Iedereen die zijn steentje bijdraagt is even belangrijk voor het succes! #samensterk.

Afgelopen week begon maandag met de actie bij Achmea, aangaande de sluiting van de MC ziekenhuizen. Verenigd voor de Zorg steunde het personeel van de failliete ziekenhuizen. Het was een emotionele bijeenkomst, waar een kille reactie van Achmea erg contrasteerde met de verhitte sfeer.

Dinsdag hebben we de posters van Verenigd voor de Zorg aangeboden aan de tweedekamer leden. Veel kwamen ondanks de 'monsterfile' en het slechte weer toch buiten om hun poster te ontvangen. Goede gesprekken kunnen voeren om onze pijnpunten onder de aandacht te brengen.

Dinsdagmiddag werd de motie van Ellemeet aangenomen in de tweede kamer. De BI krijgt nu aandacht van de minister.

Donderdag hadden we een bespreking op kantoor van Arno Rutte. Daarheen wandelend kwamen we naamgenoot Mark Rutte ook nog tegen. Den Haag is een boeiende omgeving voor een nederig fysiotherapeut. Van die nederigheid bleef weinig over tijdens het gesprek. We hebben duidelijk gemaakt dat 'de juiste zorg op de juiste plek' onmogelijk is zonder een sterke eerstelijn. Fysiotherapie is van belangrijke waarde om aan dit doel van de minister te voldoen. Er dienen dus betere voorwaarden te komen om het voor fysiotherapeuten mogelijk te maken optimale zorg te kunnen leveren. Arno erkende in te zien dat fysiotherapie inderdaad heel waardevol is. Tevens heeft hij toegezegd dat hij gaat inventariseren of het arbitrage instituut makkelijk toegankelijk is voor kleine ondernemers. Wij ervaren een hoge financiële drempel. Ook gaat hij kijken of het NZA genoeg doet aangaande het eerlijke contracteringsproces. Ook benadrukte hij dat hij veel waarde hecht aan efficiënte en doelmatige fysiotherapie. Dat er een 'zwakke' fysiotherapeuten zijn. Hier hoorden we zijn verleden terug, toen hij werkte voor Menzis. Die discussie zijn we, omwille van de tijd, niet aangegaan.

Donderdagavond kwamen de kartrekkers van actiegroepen van alle beroepen uit de eerstelijnszorg bijeen. Actiegroep Paramedisch. We gaan onze krachten bundelen. We hebben gekozen om ons te richten op de overheid. Er is een campagne gestart door VWS "ik zorg". Wij zijn zo vrij geweest de pamfletten iets aan te passen. Aan iedereen de vraag om deze te delen. Het zou grappig zijn als deze meer gedeeld worden dat die van VWS!

Zaterdag waren we uitgenodigd door talking physio. Een uitzending over ons 1 jarig bestaan. We hebben al veel bereikt. Uiteraard zijn we ons zéér bewust dat er nog veel te doen is. Het was een positieve dag. Ook VVAA en Henk Jansen en Michiel Trouw waren aanwezig. Mooi om te ervaren dat allemaal dezelfde doelen willen bereiken. Ieder op zijn eigen manier. Geweldig!

Onze website is gelanceerd! Hier kunnen collega's zonder facebook zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo kunnen nog meer collega's op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de actiegroep. www.actiegroepfysiotherapie.nl

 We danken Robert Hoogland en zijn bedrijf Phytalis voor het ontwerpen en maken van de website.

De komende week gaat de volgende actie van start. We hebben de kookwekker als actiemiddel bedacht. Als we die halverwege een behandeling af laten gaan, kan je kort, aandacht vragen voor het feit dat de resterende tijd uit eigen kosten geleverd wordt. Tevens kun je een A4 met patiënten info uitreiken. Sonja de Cocq komt met nadere informatie, een dezer dagen.

Alle ideeën, meningen, adviezen zijn zéér welkom! Stuur een pb, mail of bel!!

Marcel Pool en Brenda van Gent
vangentbrenda@gmail.com
0643094718

Dit is de officiele website van Actiegroep Fysiotherapie. Naast de website is de Actiegroep enorm actief op Facebook en Twitter. Inmiddels zijn er 12.000 fysiotherapeuten betrokken!

Aanmelden voor GRATIS nieuwsbrief

Regelmatig worden door de Actiegroep Fysiotherapie zogenaamde updates doorgestuurd. Zo bent u snel op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u deze updates wilt ontvangen, geeft u zich dan op voor onze GRATIS nieuwsbriefservice. Uiteraard respecteren we uw privacy.

Ga naar de contactpagina!

Van harte ondersteund door

Deze website én het logo zijn ontworpen, gebouwd en gratis ter beschikking gesteld aan Actiegroep Fysiotherapie door Phytalis | InFysio.

Phytalis | InFysio is zeer betrokken bij de fysiotherapie en ondersteunt de actiegroep, praktijkhouders en fysiotherapeuten van harte in de dagelijkse onder druk staande praktijkvoering.

marcom@phytalis.nl
www.phytalis.nl | www.infysio.nl