Update 2 december

02 december2018

De afgelopen week is in beslag genomen door voorbereiding voor de Dag van de Fysiotherapie, 8 december in Den Bosch. We zouden het leuk vinden om jullie allemaal daar te ontmoeten. Inmiddels hebben 1200 collega's zich aangemeld bij het KNGF. Er is nog plaats voor veel meer mensen. Dus je kunt je nog aanmelden!

Sinterklaas is weer in het land! De grote kindervriend. Hij  komt samen met zijn Pieten. Deze zien er allemaal anders uit. De meeste zijn zwart. Ze hebben allemaal andere taken en opdrachten. Hun huidskleur heeft de afgelopen weken weer tot diverse landelijke discussies geleid. Er zijn mensen die zich gekwetst voelen. Er zijn mensen die vinden dat de traditie moet blijven. Uiteindelijk leidt het tot strijd. Strijd die steeds harder lijkt te worden. Strijd waarbij het uiteindelijke doel niet voor ogen gehouden wordt. Het doel is een kinderfeest waar niemand zich gekwetst of gepasseerd hoeft te voelen. 

Zo ook hier op dit platform. Veel discussies en strijd. Het zou fijner zijn als deelnemers posts schrijven op basis van argumenten in plaats van de eigen mening opdringen. Dat deelnemers vragen van collega's beantwoorden in plaats van afkraken. Collega's met een andere mening worden naar behandeld en beledigigd. Ook onze beroepsvereniging wordt op dit platform veel de zwarte piet toegespeeld.

Samen sterk. Solidair.
Wij zien niet wat het doel van dit alles is. Wij zien wèl dat het leidt tot meer onvrede en verdeeldheid.
Deze Actiegroep is bedoeld om samen te werken. Om ons beroep met trots te positioneren. Om voor eerlijke contracten te onderhandelen. Samen sterk. Solidair.

Als woordvoerders van deze actiegroep willen we heel veel tijd en energie steken in deze actiedoelen. Naar onze mening wordt er binnen de gelederen te veel gestreden. Daardoor neemt het solidariteitsgevoel sterk af. Wij willen blijven oproepen om samen te werken.

Laten we met elkaar (ruim 12.000 collega's) aanvaarden dat er zeer veel Pieten zijn. (Pluspieten, keurmerkpieten, -netpieten, fysiotopicspieten, Fysiohollandpieten, gecontracteerde pieten, ongecontracteerde pieten, actiegroep pieten, twittergroep pieten etc). We zijn allemaal fysiotherapieten. We werken allemaal om de beste zorg aan onze patiënten te geven. We willen allemaal een boterham verdienen. We willen allemaal respectvol behandeld worden.

We hebben allemaal te maken met hetzelfde zieke zorgsysteem. We proberen allemaal bij te dragen om kenbaar te maken dat het op dit moment ziek is in de zorg. De een duidelijker dan een ander.

Deze actiegroep is een manier om elkaar te steunen, te informeren en adviseren. Om samen te strijden tegen onrecht. Onder andere tegen de macht van de zorgverzekeraars. Dat is ons kinderfeest.  Laten we Sinterklaas gaan vieren. Met elkaar.

Dit is de officiele website van Actiegroep Fysiotherapie. Naast de website is de Actiegroep enorm actief op Facebook en Twitter. Inmiddels zijn er 12.000 fysiotherapeuten betrokken!

Aanmelden voor GRATIS nieuwsbrief

Regelmatig worden door de Actiegroep Fysiotherapie zogenaamde updates doorgestuurd. Zo bent u snel op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u deze updates wilt ontvangen, geeft u zich dan op voor onze GRATIS nieuwsbriefservice. Uiteraard respecteren we uw privacy.

Ga naar de contactpagina!

Van harte ondersteund door

Deze website én het logo zijn ontworpen, gebouwd en gratis ter beschikking gesteld aan Actiegroep Fysiotherapie door Phytalis | InFysio.

Phytalis | InFysio is zeer betrokken bij de fysiotherapie en ondersteunt de actiegroep, praktijkhouders en fysiotherapeuten van harte in de dagelijkse onder druk staande praktijkvoering.

marcom@phytalis.nl
www.phytalis.nl | www.infysio.nl