Update 11 november 2018

 11 november 2018

Dit was een enorme drukke week voor ons allen. De speerpunten..

Contracten
Gaan we nu wel of niet tekenen? Of sommige wel en andere niet. Een enorme uitzoekklus. De actiegroep merkt dat er dit jaar meer collega’s bewuster stil hebben gestaan bij hun keuze om wel of niet te tekenen.

Uiteraard zijn geen van de aangeboden contracten ideaal. Uiteraard is het contracteerproces niet eerlijk. Uiteraard hebben we geen onderhandelingspositie. Uiteraard zijn de tarieven te laag. Toch merkt de actiegroep dat er voorzichtige stappen de goede richting op gaan. BI niet meer bij alle verzekeraars als afrekeninstrument. PREM-eis verminderd. Ook de politiek lijkt steeds meer doordrongen van de waarde van fysiotherapie.

Aanmelden nieuwsbrief
Zoals ik ook vorige week al schreef is onze website gelanceerd. www.actiegroepfysiotherapie.nl. Daar kunnen ook niet-facebook collega’s het nieuws vanuit de actiegroep volgen. Men kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Willen jullie zorgen dat alle collega’s in de buurt hiervan op de hoogte gesteld worden?

Twittergroep en actiegroep
De belangen van twittergroep en de actiegroep zijn grotendeels gelijk. Het is dus wenselijk om gezamenlijk op te trekken. Na overleg hebben we besloten om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die er plaats gevonden hebben en de plannen die er nog liggen.

Overzicht van twitter deze week (met dank aan Natascha Smeets):

  • 12-11 dient proces vrije artsen keuze
  • artikel 13 blijft onder vuur, politiek en zv blijven zagen
  • artikel over onderbuikgevoelens over zv’s, vol met bevestigingen
  • Hugo de Jonge gaat contractvrij verder ontmoedigen
  • NZA doet niets, behalve geïrriteerd zijn
  • ruzie met “econoom in de zorg”, die uiteindelijk toegeeft dat 1e lijn geweldige werkers heeft (zie foto)
  • CZ geeft geen antwoord waarom bij hen de basispremie met 7.4% stijgt en bij DSW maar met 4%
  • tekentermijn ZKA is opgeschoven, reden onbekend
  • op 10-12 is er een afspraak van #actiefysio met ZKA.

De actiegroep roept iedereen op om zoveel mogelijk mee te tweeten. #actiefysio

Crowdfunding van start
De crowdfunding is nu van start. Na wat kinderziekten, waaronder het blokkeren van de rekening en het terugstorten van de donaties, lijkt nu alles te functioneren.

Iedereen kan zijn vrijwillige donatie storten op NL44SNSB0773033203. Patrick Hetem en Anja Berends zorgen voor transparantie en verdeling van de uitgaven. Het voorstel is om toekomstige acties, drukwerk, advertenties, vrijwilligersvergoeding en andere gemaakte onkosten hiervan te betalen. Dus voor de duurzaamheid van de actiegroep is het van belang dat er donaties binnenkomen.

Wekker estafette-actie
De komende week gaat de wekker estafette-actie van start. De bedoeling is dat we na ongeveer 17 minuten de kookwekker laten rinkelen. Vervolgens de behandeling onderbreken om uit te leggen dat dit de tijd was die door de zorgverzekeraars vergoed werd; de rest zelf geleverd wordt. Hierbij is het mogelijk de patiënten te wijzen op de mogelijkheid over te stappen.

Alle detailinformatie heeft Sonja de Cocq opgeslagen in bestanden van de besloten Facebookpagina. We wensen iedereen veel mooie ervaringen toe met deze actie. We vinden het leuk om de ervaringen terug te lezen. Deel dus allemaal met de groep! Maak ook een foto van jezelf en je collega's met een wekker. Laat iedereen weten dat je meedoet!

Minister de Jonge ontmoediging ongecontracteerde zorg
Afgelopen weekend heeft minister de Jonge laten weten dat hij een wetsvoorstel gaat maken om ongecontracteerde zorg te ontmoedigen. Hier is (uiteraard) heftig op gereageerd. De actiegroep gaat een gesprek aanvragen met dhr. de Jonge. Mocht hij dit plan werkelijk gaan doorzetten gaan we in het voorjaar 2019 een actie ondernemen (petitie/ demonstratie oid). Daar komen we zeker op terug.

Zorgen 'fysiogiganten'
We hebben ook onze zorgen geuit over het ontstaan van ‘giganten’ in de fysiotherapie-wereld. We zijn ervan overtuigd dat dit zorgelijk kan zijn voor de positie van fysiotherapie en dat dit polariserend kan werken. Dit is in strijd met ons doel om verbinding te creëren tussen collega’s. We realiseren ons ook dat dit een gevolg is van marktwerking. Mochten er voordelen zijn, laat deze voordelen dan gelden voor alle fysiotherapeuten, en niet voor een “happy few”. Dat veel van onze volgers ook werken bij deze grote spelers, weten we. Onze vraag is hoe we gezamenlijk de neuzen dezelfde kant op krijgen/ houden. Wellicht kunnen deze collega’s meedenken.

Van Woerkom beoogd nieuwe voorzitter KNGF
De actiegroep heeft aan het KNGF gevraagd om voorafgaand aan de ALV 22 november, te kunnen spreken met dhr. van Woerkom. Er is geantwoord dat dat niet mogelijk is, daar dhr. van Woerkom nog niet is aangetreden. Wel mogelijk is om te spreken met de benoemingsadviescommissie. Zij hebben deze kandidaat voorgedragen als onze nieuwe voorzitter en kunnen hun keuze toelichten.
Er zijn ook veel opmerkingen en vragen over het KRF. Voor- en tegenstanders delen hun meningen in de actiegroep. We willen iedereen vragen om de stukken goed te bestuderen en vooral WEL te gaan stemmen.

Dag van de fysiotherapie en actiegroep
8 december is de dag van de fysiotherapeut in de Brabanthallen te Den Bosch. De actiegroep is genomineerd voor de fysio in beeld award en dus aanwezig. We gaan proberen om daar aandacht te vragen voor de actiegroep. Een mogelijkheid te bieden dat mensen zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief. We laten tzt horen wat de definitieve plannen zijn.

Persmomenten
Verder zijn er de afgelopen week twee persmomenten geweest. Een interview met Medisch Ondernemen en het Noord-Hollands dagblad.
Eenvandaag heeft een nieuwsitem aan fysiotherapie gewijd. Ook de consumentenbond riep, in het NOS journaal, mensen op om op te letten bij de keuze voor hun aanvullende verzekering voor fysiotherapie.

Dit waren de speerpunten van de afgelopen week.
Marcel Pool en Brenda van Gent

Dit is de officiele website van Actiegroep Fysiotherapie. Naast de website is de Actiegroep enorm actief op Facebook en Twitter. Inmiddels zijn er 12.000 fysiotherapeuten betrokken!

Aanmelden voor GRATIS nieuwsbrief

Regelmatig worden door de Actiegroep Fysiotherapie zogenaamde updates doorgestuurd. Zo bent u snel op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u deze updates wilt ontvangen, geeft u zich dan op voor onze GRATIS nieuwsbriefservice. Uiteraard respecteren we uw privacy.

Ga naar de contactpagina!

Van harte ondersteund door

Deze website én het logo zijn ontworpen, gebouwd en gratis ter beschikking gesteld aan Actiegroep Fysiotherapie door Phytalis | InFysio.

Phytalis | InFysio is zeer betrokken bij de fysiotherapie en ondersteunt de actiegroep, praktijkhouders en fysiotherapeuten van harte in de dagelijkse onder druk staande praktijkvoering.

marcom@phytalis.nl
www.phytalis.nl | www.infysio.nl