Fysiotherapeuten roepen VGZ uit tot slechtste verzekeraar voor de zorg

De Actiegroep Fysiotherapie roept VGZ uit tot slechtste verzekeraar voor de zorg. Dit is de uitkomst van het onderzoek naar de tevredenheid van fysiotherapeuten over de samenwerking met alle zorgverzekeraars. Fysiotherapeuten zijn het minst tevreden over de opstelling en het gedrag van VGZ naar zorgverleners, zo blijkt uit het onderzoek. Deze verzekeraar ontvangt daarom de Strakke Strop Award van de Actiegroep Fysiotherapie. 
Zorgverzekeraar DSW stelt zich volgens de fysiotherapeuten het meest constructief op in de omgang met zorgverleners. Deze verzekeraar ontvangt daarom opnieuw de Samen in Beweging Award, een aanmoedigingsprijs voor goede samenwerking tussen zorgverlener en verzekeraar. 
 
In het najaar ontvangen zorgverleners de zorgcontracten voor 2021 van de zorgverzekeraars. Marcel Pool: “Ondanks het kostprijsonderzoek en de gespreken die zowel de beroepsvereniging als de Actiegroep Fysiotherapie hebben gevoerd met de zorgverzekeraars, zien wij nog weinig verbeteringen in de aangeboden contracten. Zorgverzekeraars presenteren de contracten aan zorgaanbieders, maar vervolgens is er geen ruimte voor een gesprek of onderhandeling. Het is letterlijk slikken of stikken, dat is een heel ongezonde machtsverhouding. Dat blijkt wel uit het feit dat ruim 75% van onze collega fysiotherapiepraktijken onder protest het contract met VGZ tekent. Als zorgverlener sta je met je rug tegen de muur.”
 
Strakke Strop 
VGZ ontvangt de Strakke Strop, omdat de fysiotherapeuten het minst tevreden zijn over de opstelling en het gedrag van deze zorgverzekeraar. Ruim 78% van de fysiotherapeuten geeft aan niet tevreden te zijn over de aanpassingen die VGZ heeft gedaan in de contractvoorwaarden voor het komende jaar. Daarnaast zijn de fysiotherapeuten niet te spreken over de manier waarop VGZ de uitkomsten van het kostprijsonderzoek naast zich neerlegt. Ook geeft bijna de helft van de fysiotherapeuten aan ontevreden te zijn over de manier waarop VGZ zijn afspraken nakomt. In 2018 ontving VGZ ook al de Strakke Strop voor slechtste verzekeraar voor de zorg. 
 
Pool: “Deze uitslag verbaast ons niet. VGZ is een zorgverzekeraar die weinig beweging laat zien op het vlak van tarief, terwijl uit het kostprijsonderzoek blijkt dat er een kloof zit tussen het huidige tarief en de kostprijs voor de fysiotherapie. Daarnaast blijft de administratieve druk bij VGZ onverminderd hoog. Hier krijgen wij als Actiegroep Fysiotherapie veel klachten over. Nu Nederlanders kunnen kiezen welke zorgverzekeraar ze willen, vinden wij dat ze moeten weten hoe zorgverzekeraars met zorgverleners omgaan.”
 
Samen in Beweging Award
DSW heeft opnieuw de aanmoedigingsprijs ontvangen. Dit laat zien dat DSW actief meedenkt met de zorg en zich onderscheidt ten opzichte van andere zorgverzekeraars. Pool: “Als Actiegroep Fysiotherapie willen we constructief bijdragen aan een kwalitatieve, goed functionerende zorg. Daarbij past ook het belonen van constructieve samenwerkingen. Daarom kiezen wij ervoor om naast de Strakke Strop ook de Samen in Beweging Award uit te reiken aan de zorgverzekeraar die constructief samenwerkt aan betere zorg. Uit ons onderzoek bleek dat fysiotherapeuten op alle onderzochte punten het minst ontevreden zijn met DSW. Zo is bijvoorbeeld slechts 31,7% ontevreden over de verbetering van de contractvoorwaarden. Ten opzichte van vorig jaar is dit al een vermindering van 10%, maar er blijft natuurlijk ruimte voor meer verbetering. Daarom heet het een aanmoedigingsprijs. We moedigen de andere zorgverzekeraars aan het voorbeeld van DSW te volgen en constructief samen te werken met zorgverleners aan een kwalitatieve goede en gezonde gezondheidszorg.”